www.niepicowane.plogłoszenia motoryzacyjne

Opłata recyklingowa 2016

Osoby, które od 1 stycznia 2016r. będą importowały samochody do Polski zapłacą mniej, aż o 500 zł.

Od 1 stycznia 2016 roku została zniesiona opłata recyklingowa w wysokości 500 zł. od każdego nowo zarejestrowanego samochodu.

W przypadku nowych samochodów kupowanych na terenie naszego kraju opłatę tą uiszczał dealer.

W przypadku osób kupujących samochód używany, wcześniej nie zarejestrowany na terenie Polski, czyli osób które sprowadziły samochód do Polski, opłata recyklingowa była obowiązkowa i należało ją uiścić na konta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przed dokonaniem pierwszej rejestracji pojazdu na terenie Polski.

Od 1 stycznia br. koszt pierwszej rejestracji samochodu importowanego jest mniejszy o kwotę 500 zł. Niewątpliwie to znaczna kwota.