www.niepicowane.plogłoszenia motoryzacyjne

CB w Polsce i za granicą

 

Podróżując w Polsce , możemy używać cb radia bez ograniczeń.

 

Kanałem drogowym w naszym kraju jest kanał o numerze 19.

Będąc za granicą polacy porozumiewają się na kanale o numerze 28.

Nie we wszystkich krajach używanie cb radia jest dozwolone. W Austrii nie można w ogóle używać cb radia pracującego w polskim systemie.

W niektórych krajach z kolei potrzebne jest specjalne zezwolenie na używanie cb. A oto kraje w których pozwolenie to jest wymagane: Chorwacja, Hiszpania, Malta, Rosja, Serbia, Bułgaria, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Cypr, Słowenia.

W Irlandii Płn. i Rumunii w ogóle zabronione jest używanie cb radia.

 

Warto o tym widzieć. Policja tylko czeka na nasze błędy.