www.niepicowane.plogłoszenia motoryzacyjne

Węgry winiety(e-matrica)

Od 2008 opłata za przejazd autostradami na Węgrzech została zastąpiona e-winietką. E-winietka (e-matrica)  jest sprzedawana w formie wydruku elektronicznego.

Korzytając z autostrad na Węgrzech trzeba wykupić e-winietkę (10-dniową, miesięczną, roczną) na najbliższej stacji benzynowej,  lub wcześniej przed wyjazdem przez stronę internetową: www.toll-charge.hu.

Potwierdzenie z numerem sprzedaży należy zachować do ewentualnej kontroli. Wykupując winietę podajemy swoje dane personalne i numer rejestracyjny pojazdu.

Kontrola odbywa się za pomocą kamer odczytujących numery rejestracyjne naszego pojazdu.

 

Szerokiej drogi.