www.niepicowane.plogłoszenia motoryzacyjne

Recykling

Obecnie przy pierwszej rejestracji samochodu sprowadzonego do kraju jesteśmy zobowiązani wpłacić na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 500 zł. tytułem opłaty recyklingowej.

Popularny recykling musi opłacić każdy kto wprowadza na terytorium RP pojazd o masie do 3.5 tony. W przypadku zakupu nowego samochodu z salonu, opłata ta wliczona jest w cenę nowego samochodu. Ministerstwo Środowiska wprowadziło opłatę w 2005r. w związku z bardzo dużą liczbą samochodów sprowadzonych do kraju. Przepisy te budziły od samego początku kontrowersje i niezadowolenie osób sprowadzających samochody.

Aktualnie została przyjęta uchwała w sprawie opłaty recyklingowej. Jest już pewne, że opłata recyklingowa w wysokości 500 zł. zniknie od 1 stycznia 2016r.