www.niepicowane.plogłoszenia motoryzacyjne

Światła mijania

 

Obowiązek jazdy w dzień z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej przez 24h/12 miesięcy jest w następujących krajach:

 

 

Polska, Austria, Włochy, Czechy, Słowacja, Słowenia, Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Norwegia, Rosja, Rumunia, Serbia, Szwecja, Węgry.

 

Istnieją pewne odstępstwa jak we Włoszech czy na Węgrzech gdzie obowiązek używania świateł mijania lub do jazdy dziennej obowiązuje: we Włoszech tylko poza terenem zabudowanym na autostradach,na Węgrzech tylko w terenie niezabudowanym.